Tel: 013-21 12 13

Förebyggande

 

Vi utför behandlingar även i förebyggande syfte. I många fall kan skador och besvär undvikas om man vidtar åtgärder innan problemen dyker upp. En hel del problem är arbetsrelaterade och
 vi kan utifrån dina arbetsuppgifter analysera vilken del av kroppen ligger i riskzonen för framtida besvär och kan därmed behandla och ge instruktioner och råd i förebyggande syfte.

 

 

Droppa er e-post till oss - Få våra nyhetsbrev